Home 人才招聘 社会招聘

社会招聘

招聘信息 招聘流程期间 进行状态
2018年下半年社会招聘 - 流通 2018-07-01
~ 2018-12-31
接收求职申请书
2018年FASHION社会招聘-总部 2018-02-01
~ 2018-12-31
接收求职申请书
2018年下半年社会招聘-电商 2018-10-18
~ 2018-12-31
接收求职申请书
2018社会招聘-建设部 2018-03-16
~ 2018-12-27
接收求职申请书
2018年下半年社会招聘-华南 2018-08-01
~ 2018-12-01
接收求职申请书