Home 人才招聘 社会招聘

社会招聘

招聘信息 招聘流程期间 进行状态
2019年FASHION社会招聘-总部 2019-01-01
~ 2019-12-31
接收求职申请书
2019年电商事业部-招聘 2019-02-22
~ 2019-12-31
接收求职申请书
2019年5-7月招聘-华南 2019-05-01
~ 2019-07-31
接收求职申请书
2019年6&7月招聘——华北 2019-06-01
~ 2019-07-31
接收求职申请书
2019年上半年社会招聘-流通 2019-01-01
~ 2019-06-30
接收求职申请书