Home 人才招聘 社会招聘

社会招聘

招聘信息 招聘流程期间 进行状态
2019年下半年社会招聘-流通 2019-08-01
~ 2019-12-31
接收求职申请书
2019年下半年招聘——华南 2019-09-20
~ 2019-12-31
接收求职申请书
2019年FASHION社会招聘-总部 2019-01-01
~ 2019-12-31
接收求职申请书
2019年电商事业部-招聘 2019-02-22
~ 2019-12-31
接收求职申请书
2019年12月招聘-外销 2019-12-01
~ 2019-12-31
接收求职申请书